kaboompics.com

Post ten powstał w ramach projektu Przerwij Krąg Milczenia – Blogerki Przeciwko Przemocy Psychicznej, który stworzyła Joanna. Dzisiaj poruszę temat związany z przemocą na przestrzeni lat, jak była rozumiana kiedyś, jak teraz i co się zmieniło.

W tym projekcie wzięły też udział inne blogerki:

 

Takie akcje są potrzebne. Niestety ludzie tkwią w związkach, gdzie przemoc psychiczna jest na początku dziennym. Myślą, że to normalne, albo po prostu boją się zareagować. Trzeba uświadamiać ludzi. Ten temat powinien przestać być tematem tabu. Tylko przez otwartość, rozmowy i uświadamianie możemy pomóc innym. To nie wstyd, nie ich wina. Nie zasłużyli na takie traktowanie.

Zacznijmy od początku

Przemoc w rodzinie w tym przemoc psychiczna pojawiła się wraz z istnieniem modelu rodziny. Kiedyś wymagano żeby mężczyzna był stanowczy, miał silną rękę, utrzymywał rodzinę i zarządzał całym domowym gospodarstwem. W ten sposób stawał się on głową rodziny i dominował w domu. Mężczyzna panował i miał “przyzwolenie” społeczeństwa na przemoc.

Dopiero przełomową kwestią był rozwój praw człowieka. To właśnie wtedy kobiety miały coraz więcej praw. Następnie pojawiły się regulacje prawne, które wyznaczały dopuszczalne kary za użycie przemocy.

Z czasem gdy to wszystko zaczęło mieć podstawy prawne i dobrze funkcjonowało ludzie stali się bardziej świadomi. Kobiety czuły, że są “chronione” prawem. Chociaż wiem, że w praktyce bywa różnie.  Przemoc psychiczną bardzo trudno jest udowodnić, ponieważ  jest niezwykle trudna do interpretacji. Dlatego jeszcze sporo kobiet nie zdaje sobie zupełnie sprawy z niej. Istnieje bardzo cienka granica pomiędzy insynuacją zmian, próśb, a manipulacją, narzucaniem, wymaganiem, ograniczaniem.

Jeżeli chce się iść z tym do sądu to ważne, żeby zebrać odpowiednie dowody: zeznania świadków, notatki policyjne z interwencji, nagrania. Zazwyczaj jest to słowo przeciwko słowu. W sądzie liczą się tylko twarde dowody.

W Polsce przemoc psychiczna jest regulowana poprzez Prawo Karne oraz Ustawę o  Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku.

– należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (…)  w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.Przemoc psychiczna to wszystkie działania, które mają na celu poniżyć, wzbudzić zagrożenie, naruszyć wolność oraz spowodować uszczerbek na zdrowiu. To też przemoc ekonomiczna, czyli niezaspokojenie materialnych potrzeb. – ustawa o Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

–  kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli czyn określony powyżej połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli następstwem czynu określonego w poprzednich paragrafach jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. – Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego.

Policja jest najczęstszą służbą mającą kontakt z przemocą psychiczną. To oni są wzywani, informowani zazwyczaj telefonicznie o przemocy. W 1998 roku Komenda Główna Policji uregulowała sposób przeprowadzenia interwencji pod nazwą “Niebieska kartka.” Oczywiście w międzyczasie następowały zmiany. Obecnie wszelkie regulacje dotyczące “Niebieskiej karty” przypadły na Radę Ministrów, a Policja reguluje zachowania funkcjonariuszy. Jednak i tak policja ma kluczowe zadanie przy wezwaniach i rejestrowaniach przemocy psychicznej.

Przeglądając dane policyjnych statystyk zauważyłam, że po 2005 roku ogólna liczba ofiar przemocy się zmniejszyła. Może to być związane z powstaniem ustawy o przemocy w rodzinie i powstałych ośrodkach oraz organizacjach. Mimo, że po 2005 roku liczba ofiar się zmniejszyła to w ostatnich latach znów można zaobserwować wzrost. Niby jesteśmy bardziej świadomi i mamy regulacje prawne, ale świat się zmienia. Agresja słowna jest na początku dziennym. Zaczynając od telewizji, gier, bajek dla dzieci. Może na to wpływa kwestia wychowania? Jak myślicie? Oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie dla oprawców. Powinno się walczyć i tłamsić przemoc psychiczną.

Regulacja prawne na pewno pomogły w walce z przemocą psychiczną. W tym czasie powstały też ośrodki pomocy i łatwiej uzyskać jakąkolwiek pomoc. Ale czy korzystają z tego osoby pokrzywdzone?

Gdzie znaleźć pomoc?

Niebieska linia tel. 22 668-70-00. Jest to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Można skontaktować się też z Joanną, która oferuje swoją pomoc online.

img_4954